image
KARIKULUM VARTE

Miesto: projectSPACE, Františkánske nám. 7, Bratislava
Vernisáž: 29. januára 2009 o 18.00 hod
Trvanie výstavy: 30.1. -28.2.2009
Otvorené: Streda – nedeľa, 14.00 – 18.00 hod
Kurátorka: Katarína Slaninová
Viac info:
www.crazycurators.org


Po dlhých rokoch nezáujmu zaujíma maľba v tvorbe najmladšej generácie slovenských umelcov opätovne významnú pozíciu. Vo svojich umeleckých programoch sa umelci snažia rôznymi spôsobmi vysporiadať s históriou umenia, klasickou maľbou ako i súčasným svetom nových technológií a spoločenských fenoménov. Vzniká tak široké spektrum individuálnych maliarskych výpovedí. V histórii galérie SPACE bolo niekoľko výstav venovaných médiu maľby a predovšetkým mladým začínajúcim autorom. Po Matúšovi Lányim, Dávidovi Baffim predstavuje galéria SPACE samostatnú výstavu Michala Frica.

Výstava KARIKULUM VARTE je druhou samostatnou výstavou Michala Frica. Mapuje posledný rok jeho tvorby. Doteraz sa verejnosti predstavil predovšetkým v rámci skupinových výstav 4. ateliéru prof. Ivana Csudaia, v ktorého ateliéri 4 roky študoval.
Samotný názov výstavy je narážkou na významovú a tématickú rozmanitosť autorových diel.
Svojou tvorbou reaguje Fric na povahu súčasnej spoločnosti – médiá programovo manipulujúce našu existenciu, všadeprítomné obmedzenia, pravidlá, príkazy určujúce naše životy vyznačujúce sa vysokým stupňom informovanosti a akejsi klamlivej istoty. Takto sa jeho obrazy balansujúce na pomedzí realistickej a abstraktnej maľby stávajú akýmisi „surealistickými“ výpoveďami plnými humoru, absurdity, náhody. Fric diváka zneisťuje, nabáda ho zamyslieť sa nad tým, či to čo v skutočnosti na jeho plátnach vidí je naozaj to čo znázorňujú. Na svojich plátnach vytvára Fric obrazovú sústavu plnú znakov a odkazov na súčasný médiami, pseudo hrdinami a pop kultúrou ovládaný svet. Je na divákovi dešifrovať tieto skryté odkazy.                                                                                                  _KS