2016

záhadné túžby, 2016, acrylic, canvas. 58x50

2016

vznešený moment, 2016, acrylic, canvas, 50x58

2016

premena, 2016, acrylic, canvas, 61x91

2016

premena 2,2016, acrylic, canvas, 40x30

2016

premena1, 2016, acrylic, canvas, 60x90

2016

neodbytnost pamäti, 2016, acrylic, canvas, 50x50

2016

2016, acrylic, canvas, 75x55

2016

čiastočné halucinácie, 2016, acrylic, canvas, 50x59

2016